Sıkça Sorulan Sorular

Program süreleri ne kadar?

 Tezli program 6 dönem; tezsiz program 3 dönemdir.

Tezsiz programda kaç ders alınıyor?

 Gündüz programları 12, akşam programları 11 derstir.

Tezli programda kaç ders alınıyor?

 Gündüz programları 10, akşam programları 9 derstir.

Lisans mezuniyetini, not dökümünü ve not ortalamasını belgelemek gerekli mi?

 Gerekli, başarı notuna %10 katkısı var. Ayrıca Yönetim Hukuku koşullu zorunlu bir derstir. Lisans eğitiminde bu dersi almayanlar TODAİE yüksek lisans öğreniminde bu dersi almak zorundadır ve not dökümünden bu ders kontrol edilmektedir.

Tezsiz programda da ALES şartı var mı?

 Tüm TODAİE yüksek lisans programlarında ALES şartı vardır.

Kent dışındayım, kazanırsam kalacak yer sorun olur mu?

 TODAİE yurdunda kalmak olanaklıdır. (0312) 231 73 60/3008`i arayınız.

 

ALES puanı ne kadar önemli?

 Başarı notuna %50 katkısı bulunuyor. Ayrıca yazılı sınav yapılmadığı için ALES puanına göre sıralama yapılarak sözlü sınava çağrı yapılıyor.

ALES’ten kaç puan almak yeterli?

 ALES eşit ağırlıklı puanın 55 ve yukarı olması gerekir.

Programlara kaç öğrenci alınacak?

 Başvuru Broşüründe yer almaktadır.

Kurumlarımızdan izinli mi olacağız?

 Gündüz programlarını kazananlar, iki akademik dönem ücretli izinli olarak dersleri izleyebilirler. Sınavları kazanarak öğrenci olmaya hak kazananlar, kazandı belgesi ile kurumlarından ücretli izinli belgesini kendileri alarak TODAİE`ye iletirler. Akşam programlarında bu belge aranmaz.

Programlara devam zorunlu mu?

 Programlarda derslere devam zorunludur.

Askerlik kamuda çalışma süresine dahil mi?

 Lisans diplomasını aldıktan sonra yapılan askerlik, kamuda çalışma süresine dahildir.

Kurumum, kamu kurum ve kuruluşları statüsüne uygun mu?

 Başbakanlık web sayfasında e-devlet bandında Devlet Teşkilatı sekmesine tıkladığınızda kurumunuzun adını arayıp listede buluyorsanız uygundur.

Hangi statüler geçerli?

 Memur, kamuda sözleşmeli kadrosunda, kamuda işçi kadrosunda, belediye şirketi kadrosunda (çoğunluk hissesi belediyenin ise).

Kamuda çalışıyorken lisans diploması alınmışsa hizmetin hangi bölümü geçerli?

 Süre hesabında programın öğretime başladığı tarih esas alınır. Örneğin 2018-2019 Akademik Takvime göre 14 Eylül`de dersler başlayacağı için 14 Eylül 2014 tarihinden önce lisans (4 yıllık) diplomasının alınmış ve aynı zamanda kamu hizmetine başlanmış olması gerekir. Eğer lise mezunu olarak kamuda çalışmaya başlamış ve kamuda çalışıyorken lisans mezunu olmuş iseniz mezuniyet tarihinizden sonraki hizmet sürenizin 4 yıl olması gerekir. Kamuda çalışmaya başlayalı 8 yıl olsa dahi eğer lisans mezuniyetinden sonraki hizmetiniz 2 yıl ise başvuru koşullarını sağlamamış olursunuz.

Programa başvurabilmek için kaç yıl kamu kurumunda çalışmak gerekiyor?

 Lisans (4 yıllık) diploması alındıktan sonra 4 yıl kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış olmak gerekir.

Başvurabilmek için doğum tarihi ne olmalı?

 Başvuru Broşüründe yer almaktadır.

Başarı notumu neler etkiliyor?

 Giriş sınavı başarı notu hesaplanması ALES %50 + Lisans Mezuniyet Notu %10 + Giriş Sınavı Başarı notu %40 = %100 

Sözlü sınavın değerlendirme ölçütleri nelerdir?

 TODAİE Yüksek Lisans Programları Sözlü Giriş Sınavları Aday Değerlendirilme Ölçütleri şöyledir:

  • Sistematik analiz yapabilme kabiliyeti
  • Eleştirel bakabilme
  • Fikirlerini ileri sürerken belli bir mantık silsilesini izleyebilme
  • Yorumlama kabiliyeti
  • Yüksek lisans düzeyinde araştırma yapabilecek anlama düzeyi gösterebilme
  • Fikirlerini açık ve net bir biçimde iletebilme
  • Bilgiyi analiz edip sonuçları değerlendirerek, verilen soru için bir çözüme ulaşma

 şeklindedir.

 

Sözlü sınavda neler sorulur?

 Yönetim bilimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, işletme, iktisat, maliye, yerel yönetimler, kentleşme, çevre ve idare hukuku vb. alanlarında hazırlanmış soru havuzu bulunur. Aday bu soru havuzundan jüri önünde 2 soru çeker, sorularının numarasını jüriye yazdırır. Düşünme Odasına geçer. Yanıt vermek istediği soru için 15-20 dakika kadar hazırlanma süresi olur. Jürinin önüne çağrıldığında hangi soruyu yanıtlamak istediğini bildirir.

Sözlü sınav ne zaman?

 Başvuru Broşüründe yer almaktadır.

Sözlüye kimler çağrılıyor?

 Her programa kabul edilecek öğrenci sayısının iki katı kadar aday, sözlü sınava çağrılır.

Sözlüye Hak Kazanan Adayların İlanı Ne Zaman?

 Başvuru Broşüründe yer almaktadır.

Nasıl hazırlanırım?

 Bazı test kitaplarının içinde TODAİE ile ilgili sorular da bulunuyor. TODAİE yayınları destekleyici bilgiler edinmek için yararlı olabilir.

Sözlü sınava hak kazanan adaylar nasıl ilan edilecek?

 TODAİE web sayfasında ve Enstitü`de liste şeklinde ilan edilecek.

ALES kaç yıl geçerli?

ALES puanı 5 yıl geçerlidir.

Başvuruda fotoğraf götürecek miyim?

 Başvuru Formunu doldururken fotoğraf da yükleminiz gerekmektedir. Ayrıca getirilmesine gerek yoktur.

Başvuru Formunda hangi bilgileri doldurmam gerekecek?

 Başvuru Broşürünün ilgili sayfalarında ayrıntılı açıklanmaktadır. Dikkatlice okuyunuz.

Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

 TODAİE web ana sayfasında Öğrenci Adayları için sekmesinden erişilen "Başvuru Formu" doldurularak.  http://ogrenci.todaie.edu.tr/ogrenci/ogr0207/default.aspx

Kimler başvurabilir?

 Bakınız, Başvuru Broşürünün ilgili sayfaları.

Başvuru tarihi ne zaman?

 Web sayfamızda Öğrenci Adayları için sekmesinden ulaşacağınız ilgili akademik yıl Başvuru Broşürü`nde bulabilirsiniz.