SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

MERKEZ HAKKINDA

     Enstitü bünyesinde yer alan Merkez, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak istemde bulundukları çeşitli kurs, seminer ve benzeri türde sürekli eğitim niteliğindeki hizmetleri yürütmek; kısa süreli uzaktan eğitim programları yoluyla kamu personelinin yeterliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek; Enstitü‘nün ilgi alanı içinde bulunan konularda kısa süreli eğitim projeleri planlamak ve düzenlemek üzere, Mayıs 2000`de kurulmuştur.

Merkezin ayrıca, sürekli eğitime ilişkin kuramsal gelişme ve uygulamaları izleme, program geliştirme, çözümleme ve değerlendirme gibi görevleri de bulunmaktadır.

Sürekli Eğitim Merkezi`nce kısa süreli eğitim etkinlikleri çerçevesinde kamu yönetiminin çeşitli alanlarında kurs ve seminerler, bilimsel toplantılar ve benzeri eğitim programları düzenlenmektedir. Kurs ve seminer türündeki eğitim programları, bütün kurumlara ve isteklilere açık olup genel katılımlıdır.

Kurs ve seminer programlarına ilişkin genel açıklamalar aşağıda verilmektedir:

Merkez, her tür kurum ve kuruluşa istekleri durumunda "özel amaçlı" programlar da düzenlemekte ve "eğitim danışmanlığı" hizmetleri sunmaktadır. Özel amaçlı programlar; aylık, haftalık, tam ya da yarım gün esaslı olup, program ayrıntıları karşılıklı görüşmeyle saptanmaktadır.

Bir eğitim programının açılabilmesi için ortalama 15 katılımcının o programa kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.

Programlara bir kurum adına katılanlar kurumları kanalıyla, kendi adlarına katılanlar ise, doğrudan bireysel başvuru yoluyla kayıtlarını yaptırabilmektedir.

Eğitim programları ilke olarak TODAİE dersliklerinde yürütülmektedir. Derslikler, çağdaş eğitim teknolojilerinin uygulamasına elverecek özellikte donanım ve olanaklara sahip bulunmaktadır. Kimi programlar, TODAİE dışı mekanlarda ya da kurumlar için özel olarak planlandığında programı isteyen kurumlarda gerçekleştirilebilmektedir.

Eğitim programlarında akademisyenler ile alanında çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar görevlendirilmektedir.

Katılımcılar, eğitim konularıyla ilgili, yönetim alanında ülkemizin en gelişmiş uzmanlık kütüphanelerinden biri olan TODAİE Kütüphanesi`nden yararlanma olanağına sahiptirler.

Eğitim programlarına Ankara dışından katılanlara yer olduğu takdirde, TODAİE Konukevi`nden ücreti karşılığı yararlanma olanağı sağlanmaktadır.

Kurs ve seminer programlarının düzenlenme tarihleri, sorumlu öğretim üyeleri, katılım ücreti ve benzeri nitelikteki ayrıntılı bilgiler, ilgili programların başlama tarihlerinden dört hafta önce kurum ve kuruluşlara ayrıca duyurulmaktadır.