SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN VERİLEN KURS VE SEMİNERLER AŞAĞIDA SUNULMUŞTUR:

 

 

- KAMUDA İÇ KONTROL VE RİSK YÖNETİMİ SEMİNERİ
- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SEMİNERİ
- ETKİLİ KONUŞMA, BEDEN DİLİ, İLETİŞİM BECERİLERİ, İMAJ YÖNETİMİ SEMİNERİ 
- KURUMSAL İNOVASYON VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME SEMİNERİ
- KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMASI SEMİNERİ
- MOBBİNG-STRES-ZAMAN YÖNETİMİ SEMİNERİ 
- DEVLET MEMURLARI KANUNU VE UYGULAMASI SEMİNERİ
- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU SEMİNERİ
- KAMU ZARARI SEMİNERİ
- PROTOKOL YÖNETİMİ SEMİNERİ
- STRATEJİK PLANLAMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ
- YÖNETİMDE LİDERLİK VE MOTİVASYON TEKNİKLERİ SEMİNERİ
- RESMİ YAZIŞMA KURALLARI, DOSYALAMA VE ARŞİV HİZMETLERİ SEMİNERİ
- TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ SEMİNERİ
- YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ EĞİTİM SEMİNERİ
- SORUN ÇÖZME VE KARAR YÖNETİMİ SEMİNERİ
- KAMUDA YÖNETİCİ YETKİNLİKLERİNİN ARTIRILMASI SEMİNERİ
- EKİP YÖNETİMİ VE LİDERLİK SEMİNERİ
- ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ SEMİNERİ
- PROJE GELİŞTİRME VE UYGULAMA SEMİNERİ
- ÇATIŞMA-ÖFKE VE STRES YÖNETİMİ SEMİNERİ
- UZMANLIK TEZİ HAZIRLAMA SEMİNERİ
- KAMUDA KARAR ALMA SEMİNERİ
- MÜZAKERE TEKNİKLERİ SEMİNERİ
- PROGRAM VE PROJE İZLEME VE DEĞERLENDİRME SEMİNERİ
- 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU SEMİNERİ
- DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ SEMİNERİ
- HARCIRAH KANUNU SEMİNERİ