Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler Merkezi

TODAİE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (TODİM)

 

Dış ilişkiler Merkezi TODAİE‘nin Kamu Yönetimi alanındaki deneyimlerini paylaşma ve diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanabilme amacıyla 2008 yılından buyana faaliyet göstermektedir. Merkez;

·         Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak,

·         Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,

·         Yayın faaliyetlerinde bulunmak,

·         Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak,

·         Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak,

·         Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak,

·         Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

·         Enstitünün diğer ülkelerdeki benzer kurumlar ve kamu yönetimi alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmesine ve mevcut olan ilişlerin sürdürülmesine yardımcı olmak,

·         Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununda Enstitünün amaçları arasında sayılan kamu yönetimi konusunda bölgesel koordinasyon merkezi olmak

görevlerini yerine getirir.

Merkez görevleri doğrultusunda TODAİE‘nin uluslararası işbirliği faaliyetlerini koordine etmektedir. 2014 yılı itibariyle TODAİE‘nin imzaladığı uluslararası işbirliği protokollerine ait liste aşağıdadır. 

 

 

 

 

NO

TARİH

ÜLKE ve KURUM

İŞBİRLİĞİ

1

Tarih  Yok

Kırgızistan Cumhuriyeti Yönetim Akademisi

İşbirliği Antlaşması

2

Tarih  Yok

Türkiye Satranç Federasyonu

İşbirliği Protokolü

3

Tarih  Yok

Kırgızistan

Kırgızistan ve Orta Asya Kamu Yönetimi Merkezi (KOAK) Yasa Taslağı

4

10.11.1995

TİKA

Uluslararası Kamu Yönet. Uzmanlık Programı (APEP) Düzenleme Protokolü

5

15.01.1996

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan ve Orta Asya Kamu Yönetimi Mer. (KOAK)  Kurma Projesi

6

26.11.1996

Kırgızistan Ulusal Devlet Üniversitesi

İşbirliği Sözleşmesi

7

19-27.11.1996

Kırgızistan Cumhuriyeti

Kırgızistan  Ziyareti İnceleme Gezisi Raporları  Kırgızistan`a Şube Açma Yazışmaları

8

24.02.1997

Kırgızistan Cumhuriyeti

KOAK 1. Aşama

9

18.06.1997

Birleşmiş Milletler

KOAK Programı

10

24.06.1997

Çin Halk Cumhuriyeti Personel Bakanlığı

Kamu Yönetimi ve personel Yönetimi Protokolü

11

12.05.2000

Ukrayna

Protokol

12

30.04.2004

Çin Halk Cumhuriyeti

Mutabakat Belgesi

13

20.04.2007

KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ)

İşbirliği Antlaşması

14

17.12.2008

Fransa- BASTIA Kamu Yönetimi Entitüsü (IRA de BASTIA)

İşbirliği Protokolü

15

12.06.2009

TİKA

İşbirliği Protokolü

16

24.02.2010

T.C. Başbakanlık Devlet Personel Başk.

Ortak Eğitim Protokolü

17

05.05.2010

Pakistan Kamu Yönetimi Ulusal Okulu

İşbirliği Antlaşması

18

06.05.2010

Çin Halk Cumhuriyeti İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

İşbirliği Antlaşması

19

11.05.2010

Fransa Ulusal Kamu Yönetimi Okulu (ENA)

İşbirliği Antlaşması

20

04.06.2010

Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi

Protokol

21

04.06.2010

Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi

Kafkasya Kamu Yönetimi ve Araştırma Eğitim Merk. Kurulması Protokolü

22

20.10.2010

İran İslam Cum. Kamu Yönetimi Eğitim Merkz.

İşbirliği Protokolü

23

21.10.2010

Suriye Kamu Yönetimi Ulusal Enstitüsü (INA)

İşbirliği Protokolü

24

24.05.2011

Çin Halk Cumhuriyeti Yönetişim Akademisi (CAG)

Mutabakat Zaptı

25

15.06.2011

İtalyaCumhuriyeti Milli Kamu Yönetimi (SSPA)

İşbirliği Protokolü

26

11.10.2011

İran İslam Cum. Kamu Yönetimi Eğitim Merkz.

İşbirliği Planı

27

22.05.2012

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetim Akademisi

Mutabakat Zaptı

28

29.05.2012

Kırgız Cumhuriyeti Cunhurbaşkanlığı Yönetim Akademisi

Mutabakat Zaptı

29

01.06.2012

Sudan Cumhuriyeti İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı

İşbirliği Protokolü

30

13.06.2012

Arnavutluk Epoka Üniversitesi

İşbirliği Protokolü

31

27.06.2012

Tunus Ulusal Kamu Okulu (ENA)

İşbirliği Protokolü

32

07.05.2013

Kosova KamuYönetimiEnstitüsü

İşbirliği Protokolü

33

05.06.2013

Bahreyn Kamu Yönetimi Enstitüsü

Mutabakat Zaptı

34

05.03.2014

Polonya Ulusal Kamu Yönetimi Okulu

İşbirliği Protokolü