Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler Merkezi

TODAİE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (TODİM)

Dış ilişkiler Merkezi TODAİE‘nin Kamu Yönetimi alanındaki deneyimlerini paylaşma ve diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanabilme amacıyla 2008 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Merkez;

·         Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak,

·         Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,

·         Yayın faaliyetlerinde bulunmak,

·         Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak,

·         Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak,

·         Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak,

·         Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

·         Enstitünün diğer ülkelerdeki benzer kurumlar ve kamu yönetimi alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmesine ve mevcut olan ilişlerin sürdürülmesine yardımcı olmak,

·         Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununda Enstitünün amaçları arasında sayılan kamu yönetimi konusunda bölgesel koordinasyon merkezi olmak görevlerini yerine getirir. 

 

 

TODİM TODAİE ile 22 farklı ülkeden 28 farklı kurum ile imzalanmış bulunan işbirliği protokolleri ile kurulan ilişkilerin sürdürülmesinden sorumludur. TODAİE‘de 2017/2018 öğretim yılında Türkçe ve İngilizce eğitim verilen Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı 32 farklı ülkeden 62 yüksek lisans ve 16 doktora öğrencisi eğitim görmektedir. Gerek işbirliği protokolü bulunan kurumlardan, gerek TODAİE Enderun Burslusu veya YTB burslusu olarak ülkelerinin kamu görevlileri arasından seçilen öğrencilerin kayıtlanma öncesi işlemlerine destek olmak ve bu öğrencilerin Türkiye‘ye gelişlerini takiben oryantasyonları ve sosyal faaliyetlerinin yürütülmesinde TODİM hizmet vermektedir. 

 

 TODİM 2018 yılında Moğolistan Kamu Yönetimi Akademisi ile ortak bir sempozyum yapılması, Eğitim Bir-Sen ile işbirliği kapsamında 2017 yılında başarı ile yürütülen Uluslararası Sendikacılık ve Sosyal Politika Programının yeniden düzenlenmesi gibi faaliyetler planlamıştır.