Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler Merkezi

TODAİE DIŞ İLİŞKİLER MERKEZİ (TODİM)

 

Dış ilişkiler Merkezi TODAİE‘nin Kamu Yönetimi alanındaki deneyimlerini paylaşma ve diğer ülkelerin deneyimlerinden faydalanabilme amacıyla 2008 yılından buyana faaliyet göstermektedir. Merkez;

·         Kuramsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak,

·         Araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek,

·         Yayın faaliyetlerinde bulunmak,

·         Yatırım ve dönüşüm projelerinin hazırlanması, izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak,

·         Bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak,

·         Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak, değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak,

·         Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,

·         Enstitünün diğer ülkelerdeki benzer kurumlar ve kamu yönetimi alanındaki uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini geliştirmesine ve mevcut olan ilişlerin sürdürülmesine yardımcı olmak,

·         Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Teşkilat Kanununda Enstitünün amaçları arasında sayılan kamu yönetimi konusunda bölgesel koordinasyon merkezi olmak görevlerini yerine getirir.