Amme İdaresi Dergisi

Sayı:47 / 1  Yıl:Mart / 2014

Yayınlanmış Makaleler


Hazine Müsteşarlığı ve Borç Yönetimi: Finansallaşma Sürecinde Bir Kurumun Dönüşümü

Ali Rıza GÜNGEN

 (452 KB)


643 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Çerçevesinde Türkiye`de Bakanlık Örgütlenmesinde Yeniden Yapılanma (29 sf.)

Sabrina KAYIKÇI

 (787 KB)


Sağlık Bakanlığı`nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme (26 sf.)

Mehmet AKTEL, Mustafa LAMBA, Uysal KERMAN, Yakup ALTAN

 (639 KB)


Yeni Bir Düzenleyici ve Denetleyici Kurum: Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (27 sf.)

Rauf KARASU

 (576 KB)


Türkiye`de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama (24 sf.)

Dilek KILIÇ , Selcen ÖZTÜRK

 (771 KB)


Toplumsal Değerlerin ve Dinin Kadınların Kariyer Yaşantılarına Etkileri: Türkiye - İran Karşılaştırması (21 sf.)

Ebru GÜNLÜ, Roya RAHİMİ, Tuğba PALA

 (470 KB)


Kadınların Sessizliği :Devlet Okullarındaki Kadın Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma (21 sf.)

Emine ÇETİNEL, Rana Özen KUTANİS

 (464 KB)