İnsan Hakları Yıllığı

Sayı:29 / 1  Yıl:- / 2011

Yayınlanmış Makaleler


Türk ve ABD Polis Teşkilatlarının ``Zor Kullanma`` Politikalarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi. (15 sf.)

Yasin KÖSE

 (211 KB)


Vatandaşlar Tarafından Polis Memurlarına Yöneltilen İşyeri Şiddeti. (26 sf.)

Serap Özen ÇÖL, Recep KAPAR

 (288 KB)


Küreselleşme ve Yeni Dünya Düzeni Karşısında İnsan Haklarının Durumu. (22 sf.)

Ahmet ÖZER

 (262 KB)