Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:23 / 2  Yıl:Nisan / 2014

Yayınlanmış Makaleler


Neoliberalizm Sürecinde Kentsel Mekânların Dönüşümüne Kamusal Müzakere ve Halkla İlişkiler Açısından Bakış

A. Fulya Şen

 (577 KB)


Mali Yerelleşme Düzeyinin Ölçümü (Mali Özerklik Derecesi) (21 sf.)

Mehmet Selim BAĞLI

 (404 KB)


Türkiye`de Kırsal Kalkınmanın Yeni Boyutları: LEADER Yaklaşımı? ve Kırsal Kalkınma Fonlarının Genişletilmiş Merkezi Olmayan Sistemde Yönetimi (30 sf.)

Ayhan KOÇ

 (728 KB)


Belediye Hizmetlerinin Aşırı Fiyatlandırılması: Ankara Örneği (23 sf.)

Ali Cenap YOLOĞLU

 (550 KB)