Amme İdaresi Dergisi

Sayı:47 / 2  Yıl:Haziran / 2014

Yayınlanmış Makaleler


Yönetsel Kontrol ve Örgütsel Düzen:Michel Foucault ve Zygmunt Bauman Ekseninde Bir Tartışma

Kerim Özcan

 (581 KB)


İstihdamsız Büyüme (İstihdamsız İyileşme) Sorununa Karşı Kamusal Politikalar ve Önemi: Türkiye Açısından Bir Değerlendirme

Eren Çaşkurlu

 (1276 KB)


Türkiye’de İşgücü Piyasası ve Genç İşsizlik-Büyüme İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Funda Çondur- Mehmet Bölükbaş

 (603 KB)


Kamu ve Özel Hastanelerde Hizmet Kalitesi, Hasta Tatmini ve Tercihi Arasındaki İlişki: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Ömür Demirer-Hasan Bülbül

 (701 KB)


Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Veysel Eren-Ufuk Orhan-Demet Dönmez

 (481 KB)


Gazi Üniversitesi’nde Örgütsel İklim

Ayhan Ural

 (478 KB)

 (324 KB)