Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:23 / 3  Yıl:Temmuz / 2014

Yayınlanmış Makaleler


İklim Güvenliği Açısından Su Kaynaklarının Yönetimi

Çiğdem Tuğaç

 (464 KB)


Türkiye’de 2/B Arazileri ve Kentleşme

Güler Yalçın - Özge Yalçıner Ercoşkun

 (757 KB)


6292 Sayılı Yasanın Orman Arazilerindeki Yaylaların Mülkiyet ve Kullanım Sorunları Açısından Kritiği

Nusret Koca - Hakkı Yazıcı

 (1216 KB)


6360 Sayılı Yasa ve Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Değişim: Hatay Örneği

Şenol Adıgüzel - Murat Tek

 (780 KB)