Amme İdaresi Dergisi

Sayı:47 / 3  Yıl:Eylül / 2014

Yayınlanmış Makaleler


Üçüncü Yol ve İngiltere’de Blair Dönemi Kamu Reformları

Hamza Ateş - Demokaan Demirel

 (441 KB)


Kapitalizm ve Uluslaşma

Örsan Ö. Akbulut

 (457 KB)


Kapitalizmde Planlama: Tarihsel ve Toplumsal Çözümleme

Aslı Yılmaz Uçar

 (496 KB)


Sosyal ve Politik Etkileşim, Bireysel Değerler ve Vergi Ahlâkı Arasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile Test Edilmesi

Harun Yeniçeri - Savaş Çevik

 (542 KB)


Avrupa Konseyi Belgelere Erişim Özgürlüğü Sözleşmesi Karşısında Türkiye’de Bilgi Edinme Hakkı

Ramazan Şengül

 (450 KB)


Türkiye’de Kamusal İletişim ve Bilgi Edinme:10 Yılın Ardından Panoramik Bir İnceleme

Tuğba Asrak Hasdemir

 (574 KB)