Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:23 / 4  Yıl:Ekim / 2014

Yayınlanmış Makaleler


Engellilere Yönelik Yerel Sosyal Politikalar

Bedrettin Kesgin

 (356 KB)


Vergi-Harcama Paradoksu:Türkiye’de Belediyeler Üzerine Bir Araştırma

Hüseyin Güçlü Çiçek - İsmail Sadık Yavuz

 (572 KB)


Yeni Kamu Yönetiminin Yeni Muhasebe Sistemi

Selver Seda Ada - Johan Christiaens

 (387 KB)


6360 Sayılı Kanunun Türkiye’de Yerel Yönetimler Sistemine Getireceği Değişiklikle

Önder Çalcalı

 (389 KB)