Amme İdaresi Dergisi

Sayı:47 / 4  Yıl:Aralık / 2014

Yayınlanmış Makaleler


Kamu Yönetiminde Değişim Sürecini Dwight Waldo ile Yeniden Düşünmek

M. Akif ÖZER

 (510 KB)


Türkiye’de Spor Yönetiminin Neoliberal Dönüşümü

E.Esra Erturan ÖĞÜT

 (537 KB)


Cumhuriyet Halk Partisi Oylarının Birikimli Düzey Analizi ve Türkiye’de Merkez Solun Seçim Coğrafyasının İncelemesi

Arda Can KUMBARACIBAŞI

 (945 KB)


Türkiye’de Planlamada Dönüşüm Süreci: Çevre ve Koruma mı? Kentleşme ve Yapılaşma mı?

Aslı AKAY- Fatma Kaldırım AKGÜN

 (483 KB)


Kamu-Özel Sektör İşbirliği Çerçevesinde Doğal Afet Risk Finansmanı

Nilüfer DALKILIÇ

 (549 KB)


Mali Yerelleşme ve Yerel Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Türkiye Örneği

Harun YÜKSEL

 (490 KB)


Sulama Birlikleri Kanunu’nun Üretici Katılımı ve Mali Sorunlar Bağlamında Değerlendirilmesi

Hüsniye AKILLI

 (486 KB)