Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:24 / 1  Yıl:Ocak / 2015

Yayınlanmış Makaleler


Türkiye için Yeni Bir Şehir Tanımı Gerekli mi?

Fatih Gökyurt - Ahmet Kındap - Volkan İdris Sarı

 (834 KB)


Türkiye`de Bölgesel Ölçekte Planlama Çalışmalarına Başarılı Bir Örnek: Doğu Marmara Bölgesi Planlama Süreci

Reyhan Yıldız - Hale Gülbaz

 (656 KB)


Yoksulluk ve Beklentilerin Gelir Düzeyi Bağlamında İrdelenmesi: Havsa İlçesi Örneği

Hakan Yaş

 (411 KB)


Orta ve Geç Uruk Döneminde (MÖ. 3700-3100) Kentler, Devletleşme, Ticaret, Kültürel Etkileşim ve Kolonileşme

İzzet Çıvgın

 (646 KB)