Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:24 / 2  Yıl:Nisan / 2015

Yayınlanmış Makaleler


Türkiye’de Yerel Siyaseti Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinden Düşünmek: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyeler

Berrin Koyuncu Lorasdağı – Ahu Sumbas

 (522 KB)


Türkiye’de Enerji Güvenliği Çerçevesinde Belediyelerin Rolleri

İlker Gündüzöz – Hasan H.Can

 (435 KB)


Sümerbank’ın Karabük’ün Konut Politikasındaki Rolü

Meltem Özkan Altınöz

 (497 KB)


Bosna-Hersek’te Yerel Yönetimler

Hüseyin Kara

 (359 KB)