Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:24 / 3  Yıl:Temmuz / 2015

Yayınlanmış Makaleler


Belediye Tarafından Sunulan Hizmetlerde Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi: Rize Belediyesi Örneği

Ali Sait Albayrak – Filiz Savaş – Mustafa Baltacı

 (1353 KB)


Kırdan Kıra Bir Göç Öyküsü

Sultan Kavili Arap – Atilla Göktürk

 (462 KB)


Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’de Ambalaj Atıklarının Yönetimi

Hatice Kutlu Bülbül – Barış Özdal

 (661 KB)


Ermenistan’da Yerel Yönetimler ve Bölgesel Politikalar

Husik Ghulyan

 (678 KB)