Amme İdaresi Dergisi

Sayı:48 / 3  Yıl:Eylül / 2015

Yayınlanmış Makaleler


Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Yeliz Şanlı Atay

 (558 KB)


Kamu Sektörünün Hacmi: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması

Hale Akbulut

 (527 KB)


Türkiye’de Yapısal Kamu Maliyesi Dengesi: Devrevi Hareketler ve Ötesi

Kifaye Didem Bayar

 (703 KB)


Kültürel Değerlerin Liderlik Özelliklerine Etkisi: Türk ve Amerikalı Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma

Ümit Ercan-Ünsal Sığrı

 (642 KB)


Ekonomik Kalkınmanın Vergi Yapısı Üzerindeki Etkisi: 1924-2013 Dönemi Türkiye Örneği

Mehmet Cural-Nüket Kırcı Çevik

 (795 KB)


İktisadi Araçlarla Ekolojik Alana Müdahalenin Doğa ve Birikim Süreci Açısından Analizi

Ferda Uzunyayla

 (529 KB)