Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:24 / 4  Yıl:Ekim / 2015

Yayınlanmış Makaleler


Belediyeler Bankası’ndan İlbank A.Ş.’ye Bir Dönüşümün Öyküsü

Gencay Serter

 (484 KB)


Türkiye’de Yerel Yönetimler ve Turizm

Mustafa Doğan - Dilek K. Morkoç

 (658 KB)


Halkla İlişkiler Uygulaması Olarak Belediyelerde Sosyal Ağların Kullanımı

Gülsüm Çalışır

 (1379 KB)


Büyükşehir Belediyelerinde Stratejik Planlama Anlayışı Çerçevesinde Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite

Mustafa Lamba - Mustafa Altunok - Uysal Kerman

 (617 KB)