Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:25 / 1  Yıl:Ocak / 2016

Yayınlanmış Makaleler


Bütünşehir Modeli ve Taşra Yönetimine Etkileri

Ahmet APAN

 (576 KB)


Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçe Denetimi: Büyükşehir Belediyeleri Arasında Bir Karşılaştırma

Yelda YÜCEL

 (851 KB)


Turizmde Yerellik ve Yerel Yönetimlerin Turizme Katılım Engelleri

Nurettin AYAZ

 (452 KB)


Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması

Ali Sırrı YILMAZ-Nurcan YÜCEL

 (487 KB)