Amme İdaresi Dergisi

Sayı:49 / 1  Yıl:Mart / 2016

Yayınlanmış Makaleler


Milliyetçiliğin Anadolucu Söylemde Yeniden Üretimi

Yılmaz Bingöl - Ahmet Pakiş

 (499 KB)


Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Göç Aktörleri Olarak Çift-Bozanlar

Emine Erdoğan Özünlü -Osman Gümüşçü

 (499 KB)


Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Personel Atama Usûlü

Mustafa Avcı

 (803 KB)


Sayıştay Raporlarının Kamu Mali Yönetimine Katkısı

Recai Akyel

 (468 KB)


Kamu Hastanelerinde İş Yüküne Dayalı Uzman Hekim Planlaması: Kocaeli Örneği

Şirin Özkan - Mert Uydacı

 (637 KB)