Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:25 / 3  Yıl:Temmuz / 2016

Yayınlanmış Makaleler


Sürdürülebilir Gelişmeyi Sağlamada Stratejik Bir Araç: Mahalle Kooperatifleri

İ. Bakır Kanlı

 (918 KB)


Türkiye’de Kadın Dostu Olma İddiasında Bir Kent: Gaziantep

Bahar Özsoy-Esra Banu Sipahi

 (765 KB)


6360 Sayılı Yasayla Mekansal İlişki Sisteminin Kır-Kent İkileminde Yeniden Yapılanışı ve Yerel Yönetimler: Kayseri İli Örneği

Gökçen Kılınç Ürkmez - Hayat Zengin Çelik

 (570 KB)


Şehremini: Müntehab mı? Mansub mu? Erken Cumhuriyet Döneminde Merkeziyet Sorunu

Aslı Yılmaz Uçar

 (588 KB)