Amme İdaresi Dergisi

Sayı:49 / 3  Yıl:Eylül / 2016

Yayınlanmış Makaleler


Siyasi Parti Yapılarına Göre Başkanlık Sistemlerinin Türleri

Şule Özsoy Boyunsuz

 (567 KB)


Meşruiyetin Yeniden Üretilmesinde Mekânın Önemi

Bayram Ünal

 (528 KB)


Kadınların Yurttaşlığı ve Feminist Kuram

Filiz Kartal

 (492 KB)


Üniversite Yönetiminde Kadınların Eksik Temsili Üzerinde Toplumsal Cinsiyet İlişkilerinin Rolü

Serap Suğur-İncilay Cangöz

 (687 KB)


Örgütsel Adalet Algısı Kamu Çalışanlarının İhbar Etme Niyetinin Belirleyicisi midir?

Senay Yürür -Sima Nart

 (944 KB)