Amme İdaresi Dergisi

Sayı:49 / 4  Yıl:Aralık / 2016

Yayınlanmış Makaleler


Cumhuriyetçilik: Bir Aktüalite Ontolojisi

Ruhtan Yalçıner

 (322 KB)


Feminizmin Refah Devleti ve Sosyal Politika Alanına Eleştiri ve Katkıları

Reyhan Atasü Topçuoğlu

 (1220 KB)


Kadro Hareketinin Organik Aydın Yaratma ‘Ülküsü’

Melek Halifeoğlu-Meral Kuzgun

 (212 KB)


Merkez Bankalarının Yeni İşlevi Piyasa Yapıcılığı: Etkileri ve Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Aylin Abuk Duygulu – K. Eser Afşar – Mehmet Özyiğit

 (1056 KB)


Osmanlı-Türk Denizcilik Tarihi’nde Reform Çabaları ve ‘Müşavir Paşa’ Adolphus Slade

Gökhan Ak

 (251 KB)