Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:26 / 1  Yıl:Ocak / 2017

Yayınlanmış Makaleler


Çevresel Sürdürülebilirlik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinden Bir İrdeleme

N. Aydan Sat

 (595 KB)


Kış Kentlerinde Sürdürülebilir Kamusal Mekânlar Yaratılmasında Yerel Yönetimlerin Rolü

Nilüfer Gürer

 (1196 KB)


Sürdürülebilir Gelişmede Akıllı Kent Yaklaşımı: Ankara’daki Belediyelerin Uygulamaları

Çiğdem Varol

 (466 KB)


Kentsel Yayılma Baskısı Altında Kalan Yerleşimlerde Sosyal Sürdürülebilirlik: Ankara İncek Mahallesi Örneği

S. Bahar Yenigül - Leyla Alkan Gökler

 (858 KB)


Çeşme-Urla Yarımadasında Sürdürülebilir Bölge Planlaması için Rüzgâr Enerjisi Yatırımları

Özge Yalçıner Ercoşkun - Ebru V. Öcalır Akünal

 (1490 KB)


Kentsel Politikaların Belirlenmesinde Bir Araç: Sürdürülebilirlik Göstergeleri

Z. Aslı Gürel Üçer

 (611 KB)