Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:26 / 2  Yıl:Nisan / 2017

Yayınlanmış Makaleler


‘Bütünşehir’ Modelinin 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkileri

Çağrı D. Çolak – Hülya Sağlam – Abdülkadir Topal

 (905 KB)


Yerel Siyaset Alanı ve Araştırmaları: Isparta’dan Bir Bakış

Tuna Emre Köklü – Niran Cansever – Hakan Mehmet Kiriş

 (635 KB)


Belediyelerde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Burhaniye Belediyesi Örneği

Mehmet Oğuzhan İlban – Lütfi Biçimveren

 (695 KB)


Küreselleşme Öncesi ve Sonrası Osmanlı Kent Tarihçiliği

Gülay Yılmaz

 (475 KB)