Amme İdaresi Dergisi

Sayı:50 / 2  Yıl:Haziran / 2017

Yayınlanmış Makaleler


Liberalizmin Çatışan Ekolleri: Liberteryenizm ve Evrimci Liberalizm

Seval Yaman

 (443 KB)


David Miller’ın Liberal Milliyetçilik Savunusuna Eleştirel Bir Bakış

Ogan Yumlu

 (456 KB)


Liberal Demokrasinin Krizi Bağlamında Avrupa’da Sağ-Popülizm ve Yükselen Aşırı-Sağ

Yavuz Yıldırım

 (448 KB)


Neo-liberal Politikaların Kamu Hizmeti Yayıncılığına Etkileri ve TRT Örneği

Filiz Erdemir Göze

 (517 KB)


Neo-liberalleşme, Sivil Toplum Kuruluşları ve ‘Projecilik’: Eleştirel Bir Bakış

Fesih Bayraktar

 (560 KB)


Talep Yönlü İnovasyon Politikaları Çerçevesinde Kamu Alımları: Teori ve Uygulama Örnekleri

Doğan Bakırtaş - Ahmet Aysu

 (607 KB)