Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:26 / 3  Yıl:Temmuz / 2017

Yayınlanmış Makaleler


Lefebvre’nin Mekân Kuramının Yapısal ve Kavramsal Çerçevesine Dair Bir Okuma

Husik Ghulyan

 (597 KB)


Finlandiya’da Yerel Yönetimler: Türkiye İçin Öneriler

Birol Karakurt – Mehmet Ela

 (699 KB)


Suriye`deki İç Savaşın Çevresel Kökenleri

Mithat Arman Karasu

 (439 KB)


Türkiye’de Küresel Isınmaya Yönelik Politikaların Tutarlılığı ve Etkinliği: Ekonometrik Bir Yaklaşım

Recep Ulucak

 (751 KB)