Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:26 / 4  Yıl:Ekim / 2017

Yayınlanmış Makaleler


Türkiye’deki İl Belediyelerinin Etkinliklerinin 2009 Yerel Seçimleri Özelinde Veri Zarflama Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Yusuf Cumhur

 (820 KB)


Rol Çatışması ve Rol Belirsizliğinin Örgütsel Yabancılaşmaya Etkisi: Alanya Belediyesi’nde Bir Araştırma

Serdar Arslan – Engin Üngüren

 (760 KB)


Stratejik Planlarda Çevre: İstanbul İlçe Belediyeleri Örneği

Barış Gençer Baykan – Yılmaz Başar Özer

 (570 KB)


Yerelleşme Sürecinde Belediyelerin Öz Gelirlerinin Değerlendirilmesi

Orhan Veli Alıcı

 (484 KB)


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’na (UCLG) Analitik Bir Bakış

İhsan İkizer

 (437 KB)