Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:27 / 1  Yıl:Ocak / 2018

Yayınlanmış Makaleler


Yerel Ekonomik Büyümede Devletin Rolü: Kamu Yatırım Harcamaları mı Yoksa Yatırım Teşvikleri mi?

Mustafa Kemal Değer-Mürşit Recepoğlu

 (643 KB)


Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kent Kimliğine Etkileri

Yavuz Selim Akkoç

 (515 KB)


Kentsel Dönüşümde Yapılı Çevre Tasarımı ve Sürdürülebilirlik İlişkisi

Serkan Yıldız-Serkan Kıvrak-Gökhan Arslan

 (726 KB)


Amerika Birleşik Devletleri Yerel Yönetimlerinde Profesyonel Kent Yöneticiliği Modeli Yayılıyor mu?

Murat Önder -Murat Köylü

 (856 KB)


Yerel Yönetimlerde Katılımcılık: Kent Konseylerinin Rolü ve Bir Yapılandırma Önerisi

İhtibar Aydemir Uslu-Hakkı Hakan Yılmaz

 (615 KB)


Manastır Vilayetinde Yönetim ve Yerel Meclisler (1840-1902)

M. Volkan Atuk

 (571 KB)


Bir Belge: Yol Bekçilerinin İntihâbı ve Vezâifi Hakkında Talimât

Sadık Fatih Torun

 (339 KB)