Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi

Sayı:27 / 2  Yıl:Nisan / 2018

Yayınlanmış Makaleler


6360 Sayılı Kanun ve Zorunlu Kentleşme

Ayşe Ünal - Harun Tanrıvermiş

 (934 KB)


Kentin Yönetiminde Ekolojik Yaklaşımlar: Ankara, İstanbul ve İzmir Uygulamaları Üzerinden Bir Değerlendirme

Duygu Akyol - İpek Özbek Sönmez

 (972 KB)


Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Türkiye: Paris İklim Anlaşması Öncesi ve Sonrası

Zerrin Savaşan

 (654 KB)


Nükleer Enerji Politikaları ve Büyük Enerji Yatırımlarında Toplumsal Katılımcı Süreçler: Sinop Nükleer Güç Santrali Örneği

Fatma Bilge Yıldız - Çiğdem Varol

 (507 KB)


Dünyada ve Türkiye’de Kardeş Şehir Uygulamaları

Hikmet Salahaddin Gezici - Mustafa Kocaoğlu

 (522 KB)