AMME İDARESİ Dergisi

ISSN 1300-1795

Sahibi: TODAİE adına Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Filiz KARTAL
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı: Canan KARAOĞLU
Yayın İdare Adresi: TODAİE 85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın şekli: 3 aylık - Türkçe
Basımcı: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri
Basımcı Adresi: Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay ANKARA
Basım Tarihi: 31 Mart 2014


Yayın Kurulu
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Doç. Dr. Filiz KARTAL
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Aslı AKAY


Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Feride ACAR, ODTÜ
Prof. Dr. Feroz AHMAD, Yeditepe Ü.
Prof. Dr. Örsan AKBULUT, TODAİE
Prof. Dr. Argun AKDOĞAN, TODAİE
Prof. Dr. Şinasi AKSOY, Lefke Avrupa Ü.
Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK, TODAİE
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN, TODAİE
Prof. Dr. Ayşe GÜNEŞ AYATA, ODTÜ
Prof. Dr. Burhan AYKAÇ, Gelişim Ü.
Prof. Dr. Geert BOUCKAERT, IIAS
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR, TODAİE
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN, TODAİE
Prof. Dr. İsmail BİRCAN, Atılım Ü.
Prof. Dr. Ömer BOZKURT
Prof. Dr. Halil CAN

Prof. Dr. Musa ÇADIRCI, Ankara Ü.
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ, TODAİE
Prof. Dr. Françoise DREYFUS, Sorbonne Ü.
Prof. Dr. Mehmet ECEVİT, ODTÜ
Prof. Dr. Özer ERGENÇ, Bilkent Ü.
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN, Çağ Ü.
Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ, İstanbul Medeniyet Ü.
Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR
Prof. Dr. Naim KAPUCU, Central Florida Ü.
Prof. Dr. Ersin KALAYCIOĞLU, Sabancı Ü
Prof. Dr. Raşit KAYA, ODTÜ
Prof. Dr. Göktuğ MORÇÖL, Penn State Harrisburg
Prof. Dr. Şükrü ÖZEN, Yıldırım Beyazıt Ü.
Prof. Dr. Ömer PEKER
Prof. Dr. Aykut POLATOĞLU, Yakın Doğu Ü.
Prof. Dr. Selami SARGUT, Başkent Ü.
Prof. Dr. Serpil SANCAR, Ankara Ü.

Prof. Dr. Seriye SEZEN, TODAİE
Prof. Dr. Neşe SONGÜR, TODAİE
Prof. Dr. Gencay ŞAYLAN, Lefke Avrupa Ü.
Prof. Dr. Meral TECER,
Prof. Dr. Zafer TOPRAK, Boğaziçi Ü.
Prof. Dr. Nuri TORTOP
Prof. Dr. Yıldırım ULER, Yakın Doğu Ü.
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ, TODAİE
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN, TODAİE
Doç. Dr. Filiz KARTAL, TODAİE
Doç. Dr. Yasemin SEBECZEK, South Carolina Ü
Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN,TODAİE
Doç. Dr. Burak TANGÖR, TODAİE
Doç. Dr. Erkan TURAL, TODAİE
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Dr. Selçuk YALÇINDAĞ


Amme İdaresi Dergisi iki hakemli bir dergidir, Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scise-arch, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition; Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı, TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, indekslerinde taranmaktadır.


Sayı:43 / 1
Yıl:Mart / 2010
Sayı:43 / 2
Yıl:Haziran / 2010
Sayı:43 / 3
Yıl:Eylül / 2010
Sayı:43 / 4
Yıl:Aralık / 2010
Sayı:42 / 1
Yıl:Mart / 2009
Sayı:42 / 2
Yıl:Haziran / 2009
Sayı:42 / 3
Yıl:Eylül / 2009
Sayı:42 / 4
Yıl:Aralık / 2009
Sayı:41 / 1
Yıl:Mart / 2008
Sayı:41 / 2
Yıl:Haziran / 2008
Sayı:41 / 3
Yıl:Eylül / 2008
Sayı:41 / 4
Yıl:Aralık / 2008