Çağdaş YEREL YÖNETİMLER Dergisi

ISSN 1300-1825

Sahibi: TODAİE adına Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Burak TANGÖR
Yerel Yönetimler Merkezi Müdürü: Doç. Dr. Aslı AKAY
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı: Canan KARAOĞLU
Yayın İdare Adresi: TODAİE 85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın şekli: 3 aylık - Türkçe
Basımcı: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri
Basımcı Adresi: Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay ANKARA


Yayın Kurulu
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Doç. Dr. Burak TANGÖR
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Ali Murat BERKER


Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Aslı AKAY (TODAİE)
Prof. Dr. Örsan AKBULUT (TODAİE)
Prof. Dr. Argun AKDOĞAN (TODAİE)
Prof. Dr. Adalet ALADA (İstanbul Ü.)
Prof. Dr. Urkhan ALAKBAROV (DİA)
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN (TODAİE)
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN (TODAİE)
Prof. Dr. İsmail BİRCAN (Atılım Ü.)
Prof. Dr. Ömer BOZKURT
Prof. Dr. Tayfun ÇINAR (Ankara Ü.)

Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Kıvılcım ERTAN (TODAİE)
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN (Çağ Ü.)
Prof. Dr. Cevat GERAY
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Filiz KARTAL (TODAİE)
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR (TODAİE)
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ (Ankara Ü.)
Prof. Dr. Ömer PEKER

Prof. Dr. Seriye SEZEN (TODAİE)
Prof. Dr. Neşe SONGÜR (TODAİE)
Prof. Dr. Meral TECER
Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Prof. Dr. Nuri TORTOP
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ (TODAİE)
Doç. Dr. Serap KAYASÜ (ODTÜ)
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Dr. Selçuk YALÇINDAĞ


Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi iki hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA), Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde taranmaktadır. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi tam metin makalelerine bu sayfadan erişilebilir.


Sayı:27 / 1
Yıl:Ocak / 2018
Sayı:27 / 2
Yıl:Nisan / 2018
Sayı:26 / 1
Yıl:Ocak / 2017
Sayı:26 / 2
Yıl:Nisan / 2017
Sayı:26 / 3
Yıl:Temmuz / 2017
Sayı:26 / 4
Yıl:Ekim / 2017
Sayı:25 / 1
Yıl:Ocak / 2016
Sayı:25 /2
Yıl:Nisan / 2016
Sayı:25 / 3
Yıl:Temmuz / 2016
Sayı:25 / 4
Yıl:Ekim / 2016
Sayı:24 / 1
Yıl:Ocak / 2015
Sayı:24 / 2
Yıl:Nisan / 2015