Çağdaş YEREL YÖNETİMLER Dergisi

ISSN 1300-1825

Sahibi: TODAİE adına Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Filiz KARTAL
Yerel Yönetimler Merkezi Müdürü: Doç. Dr. Aslı AKAY
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı: Canan KARAOĞLU
Yayın İdare Adresi: TODAİE 85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın şekli: 3 aylık - Türkçe
Basımcı: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri
Basımcı Adresi: Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay ANKARA
Basım Tarihi: 30 Nisan 2014


Yayın Kurulu
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Doç. Dr. Filiz KARTAL
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Aslı AKAY


Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Örsan AKBULUT (TODAİE)
Prof. Dr. Meral TECER
Prof. Dr. Argun AKDOĞAN (TODAİE)
Prof. Dr. İlhan TEKELİ
Prof. Dr. Adalet ALADA (İstanbul Ü.)
Prof. Dr. Feyzi ULUĞ (TODAİE)
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN (TODAİE)
Prof. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN (TODAİE)
Prof. Dr. İsmail BİRCAN

Prof. Dr. Ömer BOZKURT
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ (TODAİE)
Prof. Dr. Yücel ERTEKİN (Çağ Ü.)
Prof. Dr. Cevat GERAY
Prof. Dr. Can HAMAMCI
Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR (TODAİE)
Prof. Dr. Ruşen KELEŞ
Prof. Dr. Ayşegül MENGİ (Ankara Ü.)
Prof. Dr. Ömer PEKER

Prof. Dr. Seriye SEZEN (TODAİE)
Prof. Dr. Neşe SONGÜR (TODAİE)
Doç. Dr. Aslı AKAY (TODAİE)
Doç. Dr. Tayfun ÇINAR ( Ankara Ünv.)
Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN (TODAİE)
Doç. Dr. Filiz KARTAL (TODAİE)
Doç. Dr. Serap KAYASÜ (ODTÜ)
Doç. Dr. Birkân UYSAL
Dr. Selçuk YALÇINDAĞ


Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi iki hakemli bir dergidir, Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) , Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde taranmaktadır.
Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.


Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında yayımlanır.
Tel: 0-312-231 73 60 E-Posta: basinyayin@todaie.gov.tr
Faks: 0-312-231 83 38 URL: www.todaie.gov.trSayı:1 / 1
Yıl:Ocak / 1992
Sayı:1 / 2
Yıl:Mart / 1992