İNSAN HAKLARI Yıllığı

ISSN 1016-7617

Sahibi: TODAİE adına Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Filiz KARTAL
İnsan Hakları veVatandaşlık Çalışmaları Merkezi Müdürü: Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı: Canan KARAOĞLU
Yayın İdare Adresi: TODAİE 85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın şekli: Yıllık - Türkçe
Basımcı: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri
Basımcı Adresi: Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay ANKARA
Basım Tarihi: 30 Aralık 2013


Yayın Kurulu
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Doç. Dr. Filiz KARTAL
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Aslı AKAY


Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakındoğu Üniversitesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ, TODAİE
Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ
Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Meryem KORAY
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Maksut MUMCUOĞLU, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Melda SUR, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut TARHANLI, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldırım ULER, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Filiz KARTAL, TODAİE
Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN, TODAİE


İki hakemli, ulusal bir yayındır.
Ulusal veri tabanı olan TÜBİTAK - ULAKBİM Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.
Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.


Adres: 85. Cadde, No:8, Yücetepe 06100 Ankara
Tel: 0-312-231 73 60 Faks: 0-312-231 83 38


Sayı:33 / 1
Yıl:- / 2015
Sayı:32 / 1
Yıl:- / 2014
Sayı:31 / 1
Yıl:- / 2013
Sayı:30 / 1
Yıl:- / 2012
Sayı:29 / 1
Yıl:- / 2011
Sayı:28 / 1
Yıl:- / 2010
Sayı:27 / 1
Yıl:- / 2009
Sayı:26 / 1
Yıl:- / 2008
Sayı:25 / 1
Yıl:- / 2007
Sayı:23-24 / 1
Yıl:- / 2002
Sayı:21-22 / 1
Yıl:- / 2000
Sayı:19-20 / 1
Yıl:- / 1998