İNSAN HAKLARI Yıllığı

ISSN 1016-7617

Sahibi: TODAİE adına Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Yazı İşleri Müdürü: Doç. Dr. Burak TANGÖR
İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Müdürü: Doç. Dr. Ali Murat BERKER
Yazı İşleri Müdür Yardımcısı: Canan KARAOĞLU
Yayın İdare Adresi: TODAİE 85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA
Yayının Türü: Yaygın süreli yayın
Yayın şekli: Yıllık - Türkçe
Basımcı: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri
Basımcı Adresi: Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay ANKARA


Yayın Kurulu
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Doç. Dr. Burak TANGÖR
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Ali Murat BERKER


Danışma Kurulu/Advisory Board

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakındoğu Üniversitesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

Prof. Dr. Meryem KORAY
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Maksut MUMCUOĞLU, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Melda SUR, Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Turgut TARHANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Prof. Dr. Yıldırım ULER, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, İstanbul Kültür Üniversitesi
Prof. Dr. Filiz KARTAL, TODAİE
Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN, TODAİE


İnsan Hakları Yıllığı İki hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 1 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. Ulusal veri tabanı olan TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. İnsan Hakları Yıllığı 1979 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır.

Dergide yayımlanan yazılar yazarın kişisel görüşünü yansıtır. Yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir. İnsan Hakları Yıllığı tam metin makalelerine bu sayfadan erişilebilir.


Sayı:21-22 / 1
Yıl:- / 2000
Sayı:19-20 / 1
Yıl:- / 1998
Sayı:17-18 / 1
Yıl:- / 1996
Sayı:16 / 1
Yıl:- / 1994
Sayı:15 / 1
Yıl:- / 1993
Sayı:14 / 1
Yıl:- / 1992
Sayı:13 / 1
Yıl:- / 1991
Sayı:12 / 1
Yıl:- / 1990
Sayı:10-11 / 1
Yıl:- / 1989
Sayı:9 / 1
Yıl:- / 1987
Sayı:7-8 / 1
Yıl:- / 1986
Sayı:5-6 / 1
Yıl:- / 1984