Turkish Yearbook of HUMAN RIGHTS

ISSN 1300-1809

Owner on behalf of TODAİE: Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Editor: Assoc. Prof. Dr. Burak TANGÖR
Director of Center for Human Rights and Citizenship Studies: Assoc. Prof. Dr. Ali Murat BERKER
Copy Editing: Canan KARAOĞLU
Address: TODAİE 85. Cadde No: 8 Yücetepe 06100 ANKARA/TURKEY
Periodical, yearbook, English
Press: Hangar Marka İletişim ve Reklam Hizmetleri
Konur 2 Sokak 57/4 Kızılay ANKARA


Board of Editors
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN
Assoc. Prof. Dr. Burak TANGÖR
Prof. Dr. Seriye SEZEN
Doç. Dr. Ali Murat BERKER


Advisory Board

Prof. Dr. Tekin AKILLIOĞLU, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Rona AYBAY, Yakındoğu Üniversitesi
Prof. Dr. Naz ÇAVUŞOĞLU
Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ
Prof. Dr. Mehmet Semih GEMALMAZ
Prof. Dr. Mesut GÜLMEZ

Prof. Dr. Meryem KORAY
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Maksut MUMCUOĞLU, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fazıl SAĞLAM, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL
Prof. Dr. Melda SUR, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Turgut TARHANLI, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldırım ULER, Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay UYGUN, Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU, İstanbul Kültür Ü.
Prof. Dr. Filiz KARTAL, TODAİE
Doç. Dr. Nuran SAVAŞKAN AKDOĞAN, TODAİE


(Turkish Yearbook of Human Rights bir hakemli ulusal bir yayındır. Yılda 1 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizcedir. 1979 yılından beri yayınlanmaktadır.)

Turkish Yearbook of Human Rights is published by the Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East (TODAİE).
Opinions expressed are those of the authors and do not necessarily reflect the outlook of the Institute of Public Administration for Turkey and the Middle East (TODAİE).


Address all correspondence to:
TODAİE İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi 85. Cadde, No: 8, Yücetepe, 06100 Ankara - TURKEY

Tel: 90-312-231 73 60; Fax: 90-312-231 38 81


Sayı:37 / 38
Yıl:2015 / 2016
Sayı:35 / 36
Yıl:2013 / 2014
Sayı:34 / 1
Yıl:- / 2012
Sayı:31-33 / 1
Yıl:- / 2012
Sayı:26-30 / 1
Yıl:- / 2008
Sayı:21-25 / 1
Yıl:- / 2003
Sayı:19-20 / 1
Yıl:- / 1998
Sayı:17-18 / 1
Yıl:- / 1996
Sayı:16 / 1
Yıl:- / 1994
Sayı:15 / 1
Yıl:- / 1993
Sayı:14 / 1
Yıl:- / 1992
Sayı:13 / 1
Yıl:- / 1991