YEREL YÖNETİMLER İÇİN DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ KILAVUZU
Yazar Adı:EMRAH KADRİ ERDEM-BÜLENT BÜBER
Yayın Yılı:2012
Sayfa Sayısı:223
Fiyatı:15.00 TL

İçindekiler

 Yerel Yönetimler İçin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Kılavuzu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde, belediye ve il özel idarelerinde görev yapan uygulayıcılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
Emrah Kadri Erdem ve Dr. Bülent Büber, Kılavuzda, öncelikle incelenen konuya ilişkin kamu ihale mevzuatındaki düzenlemeleri aktarmakta, ardından mali mevzuat ile yerel yönetimlerin tâbi olduğu diğer mevzuatta yer alan konuyla ilgili önemli düzenlemeleri okuyucuyla paylaşmaktadır. Ayrıca uygulamaya yönelik örnekler ile Kamu ihale Kurulunun önemli uyuşmazlık kararlarına da Kılavuzda yer verilmiştir.