II. KAMU ETİĞİ: SEÇİLMİŞ KONGRE BİLDİRİLERİ
Yazar Adı:FEYZI ULUĞ-KIVILCIM ERTAN-HANDE ÖZGEN
Yayın Yılı:2015
Sayfa Sayısı:615
Fiyatı:30.00 TL

İçindekiler

 27-28 Mart 2013 tarihinde TODAİE tarafından 200 dolayında bilim insanının katılımıyla II. Kamu Etiği Kongresi düzenlenmiştir. 

Disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde kamu etiğine ilişkin kuram, politika ve uygulamaların tartışıldığı II. Kamu Etiği Kongresi, kamu etiği alanına açılım kazandıran kuramsal çalışmalar ile alan araştırmaları ve kamu yönetimindeki uygulayıcıların deneyimlerini yansıtan "iyi uygulama örnekleri" için sağlıklı bir tartışma platformu işlevi görmüştür. Nitekim, kongre kapsamında konferans, panel gibi etkinlikler yanında, çok sayıda bildirili oturum ve poster sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

Elinizdeki çalışma bu sunumlar arasından seçilmiş bildiri metinlerinden oluşmuş bir üründür. Kitap 7 bölümden oluşmaktadır. Bunlar; Felsefe – Politika ve Hukuk Ekseninde Etik, Kamu Etiğinde Uygulama, Örgütsel Etik, Bir Etik Kültür Sorunu: Mobbing, Eğitimde Meslek Etiği, Çevre Etiği, Yerel Yönetimler ve Etik başlıklarını taşımaktadır. 

Kitap, bir yandan kamu etiği alanında varolan durumu ortaya koyarken, öte yandan da geleceğe yönelik yeni açılımlar sağlama işgörüsüyle etik kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sunabildiği ölçüde, amacını gerçekleştirmiş olacaktır.