KAMU YÖNETİMİ: KURAM / SİYASA / UYGULAMA
Yayın No:385
Yazar Adı:TURGAY ERGUN
Yayın Yılı:2015
Sayfa Sayısı:406
Fiyatı:25.00 TL

İçindekiler

Yapıt, kamu yönetimi kitaplarında bulunan konuları kapsayan bir giriş kitabı özelliği taşımanın yanı sıra pek çok kamu yönetimi kitabında tartışılmayan boyutları da içeriyor. Bu özelliğiyle, okuyucu açısından kitabı, hem genel bir kamu yönetimi başvuru kaynağı olarak kullanmak hem de Türk kamu yönetiminin sorunlarının genel dünya perspektifi içinde ele alındığı bir tartışma ortamı olarak değerlendirmek olanağı bulunuyor. Bu ikinci özelliği daha canlı kılmak için günlük gazetelerimizde çeşitli tarihlerde yayımlanmış olan kimi köşe yazıları, ilgili alt bölümlerin sonlarına konulmuş.Küreselleşme süreci ile birlikte ulus devlet, devletin rolü gibi tartışmaların yoğun olduğu hatta kamu yönetimi disiplininin kimliğinin sorgulandığı bir dönemde yayınlanan kamu yönetimi alanındaki bu kitap, üç boyut üzerinde yoğunlaşıyor: Örgüt ve yönetim kuramlarının iyi bilinmesi gerekliliği ve kuramsal bir temele dayanmadan bilimsel bilgi oluşturulamayacağıiçin ve kamu siyasalarını ve yönetim uygulamalarını anlayabilmek için kamu yönetimi kuramı. Kamu yönetimini biçimlendirdiği için kamu siyasaları. Üçüncü olarak da kamu yönetiminin temel işlevlerini içeren ve onu bir temel toplumsal teknik olarak görmeyi sağladığı için uygulama boyutu ele alınıyor.