TÜRKİYE`DE KAMU YÖNETİMİ VE KAMU POLİTİKALARI
Yayın No:386
Yazar Adı:EDİTÖR FİLİZ KARTAL
Yayın Yılı:2015
Sayfa Sayısı:491
Fiyatı:25.00 TL

İçindekiler

Dünyanın her yerinde, hükümetler, küresel piyasaların ve teknolojik gelişmelerin ortaya çıkardığı belirsizlikler ortamında, yeni şartlara uyum sağlamalarını kolaylaştıracak politikalar geliştirmektedirler. Bunlar, çoğu zaman kamu yönetiminin zihinsel temelini oluşturan ‘kamu` kavramını aşındıran ve/veya dönüştüren politikalardır. Türkiye`de de 2001 krizinden sonra bir dizi düzenlemeyle devletin görev ve sorumlulukları yeniden tanımlanırken, kamu yönetiminin örgütlenişi, işleyişi ve kamu politikalarının öncelikleri değişmektedir. Bu değişim, yurttaşların hayatlarını doğrudan etkileyen alanlardaki düzenlemelerden, kamu sektöründe performans esaslı bütçe uygulamalarına kadar geniş bir çerçevede kendisini göstermektedir. Bu kitap, Türkiye`de kamu yönetimi ve kamu politikalarının, yani devletin, siyasetin ve yurttaşlık pratiklerinin kesiştiği alanın nasıl dönüşüm geçirdiğini, farklı bakış açılarından irdelemektedir.