YERELLEŞME/MERKEZİLEŞME TARTIŞMALARI
Yayın No:388
Yazar Adı:EDİTÖR SELMA KARATEPE
Yayın Yılı:2016
Sayfa Sayısı:700
Fiyatı:30.00 TL

İçindekiler

 

9. KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

Devlet ve kamu yönetiminin anlamı, alanı ve fonksiyonları tarih içerisinde zamana ve mekâna göre değişiklik arz etmiştir. Devletin merkezileşmesi ve/veya yerelleşmesi de yaşanılan yapısal koşullara ve tarihsel sürece göre her coğrafyada ve ülkede kendine özgü değişimleri ve devamlılığı iç içe barındıracak bir seyir izlemiştir. 1970`lerde yaşanan köklü ekonomik ve siyasal dönüşüm, Türkiye örneğinde de ülkenin tarihsel dinamikleri ile karşılıklı bir etkileşim içerisinde, devletin ve kamu yönetiminin değişimine sebep olmuştur. Devletin yönetsel yapısı, aktörler arası siyasal güç ilişkisi, devletin toplumsal yaşamı düzenleme noktasında sahip olduğu üslup ve işlevler ile kamu politikaları ve kamu hizmetleri de bu köklü değişimden etkilenmiştir.

Yapısal koşullar doğrultusunda devletin yaşadığı bu dönüşümlerin her biri, son dönemin temel paradigması olan "yerelleşme" söylemi etrafında ele alınabilecek konulardır. Dolayısıyla devletin yaşadığı bu dönüşümlerin pratikte ne yönde ilerlediği, bir anlamda "yerelleşme" söyleminin gerçekliğinin bir kez daha sorgulanması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu düşüncelerle gerçekleştirilen 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu`nun ana başlığı "Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları" olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, son dönemde dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan kamu politikalarının gerek karar alma süreçleri, gerekse uygulama aşamasında yerelde ve merkezde nasıl sonuçlar verdiği tartışılmıştır. Sempozyumda yerelleşme/merkezileşme tartışmalarının üç çerçeve etrafında yürütülmesi planlanmıştır. Bu çerçevede: (1) Son dönemde kamu yönetiminde ortaya çıkan değişimin yapısal koşulları, (2) Merkezde ve yerelde kamu politikalarını oluşturan aktörler, (3) Kamu yönetiminde yaşanan değişim ve sonuçları tartışılmıştır.