İRAN: TOPLUM, DEVLET VE SİYASET
Yayın No:397
Yazar Adı:EDİTÖR BURAK TANGÖR
Yayın Yılı:2016
Sayfa Sayısı:632
Fiyatı:30.00 TL

İçindekiler

 İran hakkında kapsamlı ve analitik bilgilere yer veren bu kitap, bilimsel bilgi temelinde değerlendirmelerde

Bulunulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir .Ayrıca bu kitapta elde edilen bulguların, akademik çalışmalara

rehberlik etmek suretiyle akademik yayınların niteliksel ve niceliksel artışına yol açması ve Türkiye`nin bu konudaki birikimine

ivme kazandırması ümit edilmektedir.

 

İran, aşağıdaki konular çerçevesinde ele alınmaktadır:

- Toplum

- Etnisite, din ve mezhep

- Anayasa ve merkezi devlet

- Yerel yönetimler

- Kamu maliyesi

- Kamu personel rejimi

- Siyasal hayat ve kurumlar

- İktisat politikaları

- Ordu ve güvenlik politikaları

- Dış politika ve Türkiye-İran ilişkileri