Derleme Yayın Şube Müdürlüğü

Derleme ve yayın etkinlikleri, TODAİE`nin en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır. Enstitü, kurulduğu günden bu yana, Derleme ve Yayın Şube Müdürlüğü eliyle 397 kitap yayınlamıştır.
TODAİE yayınları, kamu yönetimi alanıyla sınırlı kalmayıp, alanla ilgili siyaset bilimi, iktisat, işletme, tarih, sosyoloji ve insan hakları gibi sosyal bilimler alanının farklı bilim dallarını da kapsamaktadır. TODAİE‘nin yayınları arasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. 1968 yılından bu yana düzenli aralıklarda, sürekli yayınlanan Amme İdaresi Dergisi 50. cildine ulaşmış ve kamu yönetimi alanında önemli bir başvuru kaynağı niteliği kazanmıştır.
Amme İdaresi Dergisi`nin 2007 yılından itibaren TODAİE‘s Review of Public Administration adıyla İngilizce çevirisi yayınlanmaktadır. Ayrıca, İngilizce yayınlanan Turkish Public Administration Annual başlıklı yıllık, 42. Sayısını tamamlayarak, Türkiye‘de kamu yönetimi alanındaki araştırmaları ve gelişmeleri yurtdışına duyurmak amacını taşımaktadır.
Enstitü`nün süreli yayınları arasında yer alan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1992 yılında yayınlanmaya başlayarak, bu yıl itibarıyla 26. cildine ulaşmıştır. Dergide, yerel yönetimler alanında makaleler, gelişmeler ve tarihi belgelerin çevirileri yer almaktadır.
TODAİE İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi tarafından 1979 yılından bu yana, İnsan Hakları Yıllığı ve Turkish Yearbook of Human Rights başlıklı iki ayrı yıllık yayınlanmaktadır. Enstitü, önemli yayınlarından biri olan T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi`ni, farklı tarihlerde yenilenerek basmıştır. Rehber, 1992 yılından itibaren değişebilir sayfalar şeklinde yayınlanmaya devam etmektedir ve yıl içinde dört kez değişiklik ekleri ile güncellenmektedir.
Enstitü Yayın Kurulu; Genel Müdür başkanlığında, Derleme ve Yayın Şube Müdürü ile Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır.


Yayın Kurulu

Unvanı, adı ve soyadı Görevi

Başkan

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN Genel Müdür

Üye

Doç. Dr. Burak TANGÖR Derleme ve Yayın Şube Müdürü

Üye

Prof. Dr. Seriye SEZEN Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Filiz KARTAL Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Ali Murat BERKER Öğretim Üyesi

TODAİE YAYINEVİ olarak kurulduğu günden bu yana 397 kitap yayınlamıştır.
2011 yılından beri yayınladığı kitaplar ve yazarları aşağıda yer almaktadır:


Basım Yılı Kitap Adı Yazar / Editör
2016 Protokol Yönetimi-Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları (8.Baskı) Nihat Aytürk
2016 Kamu Etiği: Seçilmiş Kongre Bildirileri- Feyzi Uluğ-Kıvılcım Ertan-Hande Özgen
2016 Protokol Yönetimi-Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları (9.Baskı) Nihat Aytürk
2016 Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları: 9.Kaysem 2015 Editör: Selma Karatepe
2016 Çin’in İkinci Uzun Yürüyüşü (2.Baskı) Seriye Sezen
2016 Devlet Teşkilatı Rehberi Özet Kitabı (3.Baskı) Onur Ender Aslan, Ali Çakıroğlu, Ozan Zengin, Serkan Yıkarbaba, Doğan Durna
2016 Kariyer Uzmanlık Sistemi Süha Oğuz Albayrak
2016 19.Yüzyılda Mısır’da Devletin İnşası Sinan Yazıcı
2016 Merkezi Personel Hizmetleri Örgütlenmesi Editör: Onur Ender Aslan Hikmet Kavruk, Mete Yıldız, Yılmaz Üstüner İpek Özkal Sayan, Hasan Engin Şener, Vahide Feyza Urhan
2016 İran: Toplum, Devlet ve Siyaset Editör: Burak Tangör
2015 Kamu Yönetimi Sözlüğü (3.Baskı) Turgay Ergun-Ömer Bozkurt-Seriye Sezen
2015 Kamu Etiği: Seçilmiş Kongre Bildirileri Editör: Feyzi Uluğ-Kıvılcım Ertan-Hande Özgen
2015 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açıklaması (3.Baskı) Necip Turguter
2015 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi Özet Kitap-2.Baskı Onur Ender Aslan, Ali Çakıroğlu, Ozan Zengin, Serkan Yıkarbaba, Doğan Durna
2015 Kamu Yönetimi: Kuram-Siyasa-Uygulama(2.Baskı) Turgay Ergun
2015 Türkiye'de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları (2.Baskı) Editör:Filiz Kartal
2015 1864 Vilayet Nizamnamesi Erkan Tural- Selim Çapar
2014 Türkiye'de Kamu Yönetimi Eğitiminin TODAİE Tarihi 1940-1990 Erkan Tural
2014 Protokol Yönetimi: Kamusal Yaşamda Protokol Kurallar Nihat Aytürk
2014 Vergi ve İstihdam Politikası Açısından Kayıtdışı Ekonomi Fatih Acar-Fazıl Aydın
2014 Sosyal Adalet İçin İnsan Hakları: Sosyal Haklar Editörler: Kıvılcım Akkoyunlu Ertan, Filiz Kartal, Yeliz Şanlı
2014 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi Özet Kitap Onur Ender Aslan, Ali Çakıroğlu, Ozan Zengin, Serkan Yıkarbaba, Doğan Durna
2014 Kent ve Kentli Hakları Kıvılcım Akkoyunlu Ertan
2014 AFRO-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları Fatih Yüksel
2013 Türkiye'de Ulusal Ve Yerel Planlama İlişkileri: Mersin İli Örneği Aslı Akay, Argun Akdoğan, Mustafa Tamer, Nejla Kılınç
2013 Belediyelerin Sınırları Tayfun Çınar, Bülent Duru, Can Umut Çiner, Ozan Zengin
2013 Yeni Kuşak İnsan Hakları Editör: Kıvılcım Akkoyunlu Ertan
2013 Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar Editör: Eyyup Günay İsbir
2013 Kuramsallaşma Bağlamında Dahiliye Nezaretinden Dahiliye Vekaletine Geçiş Şafak Başa
2013 Kamu Politikalarında Dönüşüm-Kayfor 2012 Editör: Bekir Parlak
2012 Protokol Yönetimi Kamusal Yaşamda Protokol Kuralları Nihat Aytürk
2012 Türkiye’de Köy Yerleşimi Ve Yönetimi Köy Sorunları Araştırması Hikmet Kavruk - Tevfik Erdem - Nail Öztaş-İhsan Keleş - Yusuf Pustu - Banu Aktürk
2012 Türk Kamu Yönetiminde Teftiş Ve İç Denetim Örsan Ö. Akbulut- Hande Mimaroğlu Özgen Derya Fındık-Ömer Seymenoğlu -Oğuz Almış
2012 Yerel Yönetimler İçin Hizmet Alımı İhaleleri Kılavuzu Cumhur Sezer – Dr. Bülent Büber
2012 Yerel Yönetimler İçin Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Kılavuzu Emrah Kadri Erdem – Dr. Bülent Büber
2012 Kuram Ve Yöntem Açısından Türkiye’de Kamu Yönetimi Hikmet Kavruk
2012 Yerel Yönetimler İçin Mal Alımı İhaleleri Kılavuzu Bülent Büber
2011 Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları Filiz Kartal (Ed.)
2011 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açıklaması Necip Turguter
2011 Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama: İl Özel İdareleri Deneyimi Neşe Songür
2011 Kamu Yönetimi ve Teknoloji Onur Ender Aslan ve diğerleri (Ed.)
2011 İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler Yeliz Şanlı

TODAİE YAYINEVİ olarak 6 dergi çıkarmaktadır.

Amme İdaresi Dergisi iki hakemli, uluslararası bir yayındır. Yılda 4 sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scise-arch, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition; Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Taban ile TÜBİTAK - ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde taranmaktadır. Amme İdaresi Dergisi 1968 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. 2017 yılı itibariyle 50.cildine ulaşmıştır.

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi iki hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 4 sayı (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu (EGPA) , Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı ile TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı indekslerinde taranmaktadır. Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 1992 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. 2017 yılı itibariyle 26.cildine ulaşmıştır.

İnsan Hakları Yıllığı İki hakemli, ulusal bir yayındır. Yılda 1 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili Türkçedir. Ulusal veri tabanı olan TÜBİTAK - ULAKBİM Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. İnsan Hakları Yıllığı 1979 yılından beri düzenli olarak yayınlanmaktadır. 2016 yılı itibariyle 34.cildine ulaşmıştır.

Turkish Public Administration Annual bir hakemli ulusal bir yayındır. Yılda 1 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizcedir. 1974 yılından beri yayınlanmaktadır. 2016 yılı itibariyle 42.cildine ulaşmıştır.

Turkish Yearbook of Human Rights bir hakemli ulusal bir yayındır. Yılda 1 sayı yayınlanmaktadır. Yayın dili İngilizcedir. 1979 yılından beri yayınlanmaktadır. 2016 yılı itibariyle 38.cildine ulaşmıştır.

TODAİE‘s Review of Public Administration Amme İdaresi Dergisi`nin 2007 yılından itibaren İngilizce çevirisi olarak yayınlanmaktadır. Yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. 2013 yılı itibariyle 7.cildine ulaşılmıştır.