Derleme Yayın Şube Müdürlüğü

Derleme ve yayın etkinlikleri, TODAİE`nin en önemli çalışmaları arasında yer almaktadır. Enstitü, kurulduğu günden bu yana, Derleme ve Yayın Şube Müdürlüğü eliyle 392 kitap yayınlamıştır.
TODAİE yayınları, kamu yönetimi alanıyla sınırlı kalmayıp, alanla ilgili siyaset bilimi, iktisat, işletme, tarih, sosyoloji ve insan hakları gibi sosyal bilimler alanının farklı bilim dallarını da kapsamaktadır. TODAİE‘nin yayınları arasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. 1968 yılından bu yana düzenli aralıklarda, sürekli yayınlanan Amme İdaresi Dergisi 49. cildine ulaşmış ve kamu yönetimi alanında önemli bir başvuru kaynağı niteliği kazanmıştır.
Amme İdaresi Dergisi`nin 2007 yılından itibaren TODAİE‘s Review of Public Administration adıyla İngilizce çevirisi yayınlanmaktadır. Ayrıca, İngilizce yayınlanan Turkish Public Administration Annual başlıklı yıllık, 40. Sayısını tamamlayarak, Türkiye‘de kamu yönetimi alanındaki araştırmaları ve gelişmeleri yurtdışına duyurmak amacını taşımaktadır.
Enstitü`nün süreli yayınları arasında yer alan Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 1992 yılında yayınlanmaya başlayarak, bu yıl itibarıyla 25. cildine ulaşmıştır. Dergide, yerel yönetimler alanında makaleler, gelişmeler ve tarihi belgelerin çevirileri yer almaktadır.
TODAİE İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi tarafından 1979 yılından bu yana, İnsan Hakları Yıllığı ve Turkish Yearbook of Human Rights başlıklı iki ayrı yıllık yayınlanmaktadır. Enstitü, önemli yayınlarından biri olan T.C. Devlet Teşkilatı Rehberi`ni, farklı tarihlerde yenilenerek basmıştır. Rehber, 1992 yılından itibaren değişebilir sayfalar şeklinde yayınlanmaya devam etmektedir ve yıl içinde dört kez değişiklik ekleri ile güncellenmektedir.
Enstitü Yayın Kurulu; Genel Müdür başkanlığında, Derleme ve Yayın Şube Müdürü ile Yürütme Kurulu tarafından belirlenen üç öğretim üyesinden oluşmaktadır.


Yayın Kurulu

Unvanı, adı ve soyadı Görevi

Başkan

Prof. Dr. Onur Ender ASLAN Genel Müdür

Üye

Doç. Dr. Filiz KARTAL Derleme ve Yayın Şube Müdürü

Üye

Prof. Dr. Aslı AKAY Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. F. Hilal ONUR İNCE Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Seriye SEZEN Öğretim Üyesi