YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ

MERKEZ HAKKINDA

Merkez, ulusal düzeyde, yerel yönetimlerde ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek, bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak, yerel yönetimlerin geliştirilmesine, daha etkili ve verimli çalışmalarına katkıda bulunacak araştırma ve etkinlikleri planlamak ve yürütmek amacıyla 1989 yılında Enstitü bünyesinde kurulmuştur.

Yerel Yönetimler Merkezi, amaçları çerçevesinde yerel yönetimlere yönelik olarak araştırma, yardım, eğitim ve yayın alanlarında etkinliklerini sürdürmektedir.
 
Yerel Yönetimler Merkezi‘nce, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi`nin yanında, 1997 yılından beri "Belediye Yönetimi Dizisi" ve "Kentsel Hizmetler Dizisi" adlı el kitapları yayımlamıştır. Ayrıca, 1998 yılı DPT Yatırım Programında yer alan "Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi Araştırma Projesi" Merkez tarafından yürütülerek araştırma sonuçları kitap olarak kamuoyuna sunulmuştur.
 
Yerel Yönetimler Merkezi, yerel yönetim sisteminin genel olarak geliştirilmesine yönelik çalışmaların yanında, yerel yönetim birimlerinin örgüt, çalışma yol ve yöntemlerinin daha etkili ve verimli hizmet üretimi için geliştirilmesine yönelik uygulamaya dönük araştırmalar da yapmaktadır.

Yerel yönetimlerin günlük uygulamalarda karşılaştıkları sorunlara aradıkları yanıtları sağlamak amacı ile Merkez, yerel yönetimler için danışma ve yardım hizmetini de yürütür. Merkez, araştırma ve yardım çalışmaları için Enstitü elemanları yanında, kamu ve özel kesim kuruluşlarında çalışan araştırmacılardan da yararlanır. 

 

 Bir TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi hizmeti olan YerelNET Yerel Yönetimler Portalına ulaşmak için lütfen  www.yerelnet.org.tr  tıklayınız.