YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ

ARAŞTIRMA

 

*       DPT ile "Yerel Yönetimleri Güçlendirme (YERYÖN) Araştırma Projesi"- (1998 - 2002)
YERYÖN Projesi, kapsamında yerel yönetimlere yönelik olarak Personel Sistemi, Su Hizmetleri, Yerel Temsil, Çöp Hizmetleri Yönetimi, Mali Yapı ve Zabıta Hizmetleri, Yerel Seçimler Coğrafyası konuları ayrı ayrı modüller halinde incelenmiş ve bu modüllere ilişkin kitaplar yayınlanmıştır. Proje kapsamında "İmar Hizmetleri" ve "Yerel Yönetim Modeli" kitap çalışmaları halen devam etmektedir.
 
*       İçişleri Bakanlığı ile "Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (YerelBilgi) Projesi"-(2002 - 2003)
YerelBilgi Projesi, İçişleri Bakanlığı`nın önerisi üzerine iki kurum arasında yapılan bir protokolle gerçekleştirilmiştir. Projede, yerel yönetimlerle ilgili tüm verilerin elektronik ortamda toplanması ve bu verilerin politika geliştirme ve karar alma sürecine yardımcı olacak şekilde derlenmesi ve bunların analitik sorgulamaya tutulması hedeflenmiştir. Proje, Ekim 2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı`na teslim edilmiştir. Bu tarihten itibaren Bakanlık tarafından yürütülmektedir.
 
*       Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile "Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırılması (Yerel Hizmet) Araştırma Projesi"- (2003-2006)
Yerel Hizmet Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Alman Hükümetleri arasında 17 Mayıs 2002 tarihinde nota teatisi yoluyla imzalanmış ve 26.07.2002 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Proje çerçevesinde Türkiye`de Yerel Yönetim Hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik bir sistemin kurulmasının desteklenmesi amaçlanmıştır. Proje, ülke çapında İçme Suyu Temini, Atık Su Bertarafı ve Katı Atık Yönetimini ekonomik, teknik ve ekolojik açıdan iyileştirmeyi hedeflemektedir. Projeyle, su, atık su ve katı atık hizmetlerinde idari ve teknik eğitimlerin geliştirilmesi ve ilgili merkezi kamu kuruluşları ile yerel yönetimlerin sorun çözme ve işbirliği amaçlı platform oluşturmaları sağlanmaktadır.
 
*       İçişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği İle "Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi"-(2003-2007)
Projenin genel amacı, ülkemizde yerel yönetim reformunun uygulanmasına yardımcı olmak üzere proje yararlanıcısı ile paydaşların kurumsal kapasitesinin arttırılmasıdır. Bu bağlamda yerel yönetimlerle ilgili kuruluş ve paydaşların vatandaşlara götürdükleri hizmetin etkinleştirilmesini temin amacı ile politika oluşturma, yönetme, karar verme ve uygulama kapasitelerinin arttırılması projenin genel amacını oluşturmaktadır.
 
*       DPT ile "Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP-YerelNET) Araştırma  Projesi"- (1999-Devam ediyor.)
 
Ülkemizde, yerel yönetimler alanında verilerin toplandığı, gerek halka ve yerel yönetim birimlerine, gerekse ilgi duyan uzmanlara sunulan bir platformun olmayışı, bilgiye ulaşma ve paylaşımına duyulan ihtiyaç bilgi teknolojilerinin yönetimde uygulanmaya yeni başlandığı 1999 yılında bu projenin çıkış noktasını oluşturmuştur. TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi, "Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme" konulu projeyi DPT Yıllık Yatırım Programı‘nda yer alması ile birlikte 1999 yılında başlatmıştır. 2009 yılına kadar geçen 10 yıllık süre içinde hem vatandaş hem de yerel yönetimler arasında bir köprü vazifesi görmüş ve görmeye devam etmektedir. Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme, kısa adı ile YEREP Projesinin iki temel hedefi vardır. Bunlar:
 
1)       Yerel yönetim dünyasına dönük bir web site kurmak (YerelNET) ve devamlılığını sağlamaktır. Proje kapsamında oluşturulan YerelNET web sitesi paylaşım ağında ülke genelinde 2951 belediye, 81 il özel idaresi 500‘e yakın şirket ve iştirak, 35.000 üzerinde köy, 892 ilçe, 1000‘den fazla yerel yönetim birliği ile diğer yerel yönetim kuruluşlarının bu alana ilişkin bilgi ve mevzuata doğrudan ulaşabilecekleri, birbirleriyle bilgi ve deneyim alışverişi yapabilecekleri etkileşimli bir paylaşım ağı kurmaktır. YerelNET yerel yönetimler portalı 2000 yılında yayına girmiş ve günümüze kadar günlük yaklaşık 20.000 üzerinde ziyaretçi ile bilgi akışını sağlamaya çalışmaktadır. YEREP - YerelNET Projesi kapsamında bir web portalı tasarımı hazırlamıştır. 2000 yılında yayına geçen site, halen www.yerelnet.org.tr adresinden yayın hayatını sürdürmektedir.
YerelNET sitesi hem kullanıcılar, hem de yerel yönetimler tarafından benimsenerek, yerel yönetimleri ilgilendiren çok farklı konularda başvuru aracı olarak hizmet vermekte, aynı zamanda vatandaşla belediye arasında da iletişim aracı olmaktadır. Yerel Yönetimler Merkezi, eğitimlere ilişkin çeşitli duyurularını www.yerelnet.org.tr portalı üzerinden katılımcılara duyurmaktadır.
 
2)       Projenin ikinci hedefi, yerel yönetimler için eğitim malzemesi üretmektir: Eğitim malzemesi üretimi, belediye yöneticileri ve personelinin hizmet içi eğitiminde kullanılabilecek ve günlük işleyişte kılavuz olarak kullanılabilecek CD ekli elkitabı hazırlanması biçiminde tanımlanmış, bu çerçevede "Belediye Personel Yönetimi Elkitabı ve CD" ve "Belediye İmar Yönetimi Elkitabı ve CD" olarak yayımlanmıştır. Eğitim malzemesi üretimi 2005 yılından itibaren yerel yönetimleri ilgilendiren farklı alanlarda (kentsel hizmetler, mali yapı, uluslar arası ilişkiler vb.) akademisyen ve uzman desteği alarak araştırmaları sürdürmekte ve araştırma sonuçları hem site üzerinden yayınlanmakta hem de kitap şeklinde basılmaya devam etmektedir. 2007 yılında başlayan "Yerel Yönetimlerde Bütünleştirme Sorunları Araştırması" ve "Yerel ve Bölgesel Planlama İlişkileri Araştırması" sonuçları 2009 yılı itibariyle tamamlanmıştır: "Yerel Yönetimlerde Personel Sorunları Araştırması" 2008 yılında başlamış ve halen devam etmektedir.
 
YEREP projesi hedefleri, içeriği ile e-devlet ve e-belediye kategorisinde birçok yarışmada finale kalmış, e-devlet ve e-belediye uygulamalarına öncü olması birçok açıdan "ilk"lere imza atması ile TODAİE`nin yerele açılan yüzü olarak önem kazanmaktadır.

 

 YerelNET Yerel Yönetimler Portalına ulaşmak için lütfen  www.yerelnet.org.tr  tıklayınız.