YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ

YEREL YÖNETİMLER MERKEZİ YAYIN ETKİNLİKLERİ

Yerel Yönetimler Merkezinin TODAİE yayınlarından çıkan tüm kitaplarına ilişkin bilgilere ve Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi makalelerinin elektronik erişimine Yayınlar sekmesi altından ulaşılabilir.  
 
KENTSEL HİZMETLER DİZİSİ                                                             
Kentsel Hizmetler Dizisi belediyelerde kılavuz kitapçıklara duyulan gereksinme üzerine yayımlanmıştır.
 (1997-1998)
 
BELEDİYE YÖNETİMİ DİZİSİ                                            
Belediye Yönetimi Dizisi belediyelerde kılavuz kitapçıklara duyulan gereksinme üzerine yayımlanmıştır.
(1999)
 
YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRME ARAŞTIRMA PROJESİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN (YERYÖN) YAYINLARI
                                                 
YERYÖN Projesi kapsamında yayımlanan araştırma raporlarıdır. (1999-2004)
  
YEREL YÖNETİMLER İÇİN EĞİTİM MALZEMESİ GELİŞTİRME PROJESİ KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRİLEN (YEREP) YAYINLARI
                                                 
 1999 yılı DPT yatırım programında yer alan "Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP)" Araştırma Projesi kapsamında, belediyelerde çalışmaları kolaylaştırmak ve hizmetin geliştirilmesini sağlamak amacıyla CD ekli olarak yayımlanmıştır. (2001-2002)
 
YEREL YÖNETİMLER REFORMU DESTEK PROGRAMI KİTAP DİZİSİ                
Yerel Yönetim Reformuna Destek (LAR) Projesi kapsamında yapılan eğitim ders notlarıdır.
(2005-2007)
   
SEMPOZYUM
Yerel Yönetimler Merkezi tarafından iki adet sempozyum gerçekleştirilmiştir:
                                                                                        
1-2 Kasım 2000 tarihleri arasında "Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenmiş ve sempozyum bildirileri aynı yıl kitap haline getirilerek yayınlanmıştır.
                                                                               
19-20 Ekim 2009 tarihleri arasında "4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenmiş, sempozyum bildirileri kitap olarak basılmış ve sempozyumda dağıtılmıştır.
    
SÜRELİ YAYIN                                                                   
Merkez, üç ayda bir de "Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi" adlı süreli yayınıyla da yerel yönetim evrenine katkıda bulunmaktadır.
 
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,1992 yılında yayın hayatına başlamıştır. 1992-1996 yılları arasında yılda 6 sayı olarak yayınlanırken, 1997 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak yayınlanmaya başlamıştır. Türkiye‘de yerel yönetimlerin kurumsal, hukuksal, toplumsal ve kültürel boyutlarda beliren sorunlarını çok yönlü olarak ele alan dergide akademik ve uygulama ağırlıklı çalışmalara yer verilmektedir.
 
ULAKBİM/Sosyal Bilimler veri tabanından taranmakta, iki hakemli, ulusal olan Dergi‘nin Türkiye`deki Üniversite ve TODAİE Öğretim Üyelerinden oluşan Danışma ve Hakem Kurulları bulunmaktadır.
 
Düzenli olarak çıkarılan Derginin her sayısında;
·         6 - 7 adet makale,
·         Cumhuriyet öncesi/sonrası yerel yönetimlere ilişkin yasal düzenlemelerin (talimat, nizamname vb.) verildiği bir belge kuşağı,
·         Diğer ülkelerin yerel yönetim sistemlerinin incelendiği ülke ülke yerel yönetimler kuşağı,
·         Yerel yönetimlerle ilgili sorular-cevaplar kuşağı,
·         Yasal gelişmeler kuşağı,
·         Yargısal gelişmeler kuşağı,
·         Oluşumlar-gelişmeler, etkinlikler,
·         Yeni yayınlar
·         Bir belge kuşakları yer almaktadır.